1. Oświadczenie

Oświadczamy, że jedynym legalnym dystrybutorem oraz sprzedawcą wszystkich naszych publikacji w formie drukowanej

jest Wydawnictwo ISKRA Z POLSKI, powołane ze wspólnej inicjatywy ks. Adama Skwarczyńskiego oraz Tomasza.

Dzięki środkom, uzyskanym ze sprzedaży i dystrybucji wszystkich publikacji, możliwe będzie rozniecenie naszej małej ISKRY Z POLSKI na cały świat. 

 

2. Oświadczenie

Za jedyne legalne źródła dystrybucji w formie elektronicznej, zarówno do czytania jak i do drukowania - wyłącznie na użytek własny – uznajemy:

 

Stronę internetową www.wydawnictwo-iskraz.pl

Stronę internetową www.paruzja-iskraz.pl

Korzystając z tych źródeł macie Państwo pewność, że wszystkie teksty posiadają pierwotną, niezmienioną formę,

bez dodatków oraz ingerencji ze strony osób trzecich.

Drukując, jesteście zobowiązani do podania jako źródła jednej z tych stron.

 

3. Oświadczenie – ks. Adama Skwarczyńskiego

Oświadczam, że jedynym miejscem, w którym zamieszczam swoje opracowania i komentarze, są dwie wymienione wyżej strony.

Dodatkowo zaufanemu reżyserowi udzieliłem sfilmowanego wywiadu,

który w najbliższym czasie ukaże się w sieci i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Podkreślam, że nie udzielałem, nie udzielam i nie zamierzam udzielać żadnych wywiadów gazetom niekatolickim, a

wszelkie w nich artykuły, albo też zdjęcia robione z ukrycia, nie mają mojej zgody ani autoryzacji.

Jako ksiądz katolicki mogę i chcę wypowiadać się tylko w mediach katolickich.

Zachęcam wszystkich Czytelników tej strony do modlitwy o rozwój w Polsce mediów katolickich

oraz o wolność mediów i słowa, o co apelował nasz Papież Franciszek.

OŚWIADCZENIA

10 czerwca 2019

SKLEP

SKLEP

WROĆ DO Aktualności

Wydawnictwo Iskra z Polski

Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński & Wydawnictwo Iskra z Polski All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zaprzyjaźnione strony:

www.paruzja-iskraz.pl