O nas

NASZA HISTORIA

 

MARANA THA! Przyjdź Jezu Panie, bo się spełniły wieki!” – tak śpiewa tę pieśń lud Drugiego Adwentu, reprezentowany przez ruch „Iskra z Polski”. Nasz ruch to wiele tysięcy ludzi, w Kraju i za granicą, którzy ofiarują Bogu swój codzienny krzyż i modlitwy za nawrócenie świata. Jego animatorami jesteśmy my – ks. Adam i Tomasz – jako świadkowie tej rzeczywistości (głównie przyszłej), której inni ludzie jeszcze nie znają. Chodzi o Sąd Ostateczny oraz kompletną przemianę świata, która ma po nim nastąpić. Znając z woli Bożej tę niedaleką przyszłość, musimy wypełnić swoją misję w świecie uśpionym, odwróconym od Boga i lekceważącym Jego ostrzeżenia i pouczenia, co nie jest łatwe. Dla Boga gotowi jesteśmy absolutnie na wszystko.

 

Nie mogliśmy obejść się bez własnego wydawnictwa, za powstanie którego dziękujemy Bogu! Pracują w nim tylko osoby pełne wiary i oddane sprawie, pełniące swoje powołanie na przełomie starego i nowego świata. Wspólnymi siłami, bazując na ofiarności członków Ruchu, robimy wszystko co możliwe, by Jezus, przychodząc wkrótce, zastał Polskę i świat jak najlepiej przygotowanymi na swoje przyjście. Liczymy na to, że nasi Drodzy Czytelnicy będą odważnymi i ofiarnymi kolporterami naszych publikacji, dzięki którym my możemy pełnić swoje powołanie, a ruch „Iskra z Polski” może się rozszerzać.

 

Wydawnictwo Iskra z Polski

Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński & Wydawnictwo Iskra z Polski All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SKLEP

SKLEP